Broedplaats 365
Wat is dat?

De naam zegt het eigenlijk al want hier worden ideeën gemaakt, komen ideeën samen. Een sterk platform in de 3 Zuid-Limburgse regio’s, 043, 046 en 045, dat zich 365 dagen per jaar inzet voor alle ondernemers in Zuid-Limburg. Waar kennis, kunde en netwerk worden gedeeld vanuit een platte organisatie met korte lijnen. Waar we daadwerkelijk luisteren naar jouw behoeften en vragen. Waar we kijken naar wat jij en jouw bedrijf te bieden hebben. Om vervolgens snel en eenvoudig de juiste verbindingen te leggen. Verbindingen die er toe doen, die je werkelijk verder helpen.

Broedplaats `3`6`5 brengt de juiste partijen bij elkaar op basis van gezamenlijk belang, schept omstandigheden voor sneller groeiende lokale economie én stelt tools voor het verbeteren van ondernemerschap en zelfsturing beschikbaar. Allemaal voor het MKB!

Zuid-Limburg
borrelt & bruist

Ondernemen is jouw passie. En net als jij zijn er zoveel andere ondernemers. Want het borrelt en bruist van de ondernemende activiteiten in Zuid-Limburg.

De fantastische euregionale ligging biedt je veel kansen en er zijn allemaal instanties die je hierbij graag willen helpen. Gericht op economische groei en ondernemerschap.

Maar waar begin je eigenlijk? Hoe profiteer je optimaal van alle initiatieven, programma’s, fondsen en activiteiten?

Dat kan eenvoudig,
als jij Broedplaats `3`6`5 kent!

Frisdenkers en dwarskijkers

Wij zijn een samensmelting van regionale initiatieven, collectieven, projecten en werkgroepen uit de Westelijke Mijnstreek (04)6, Parkstad ((04)5 en regio Maastricht (04)3. Samen bundelen wij onze krachten. Ons doel is economische welvaart en maatschappelijk welzijn voor iedereen in de Zuid-Limburg.

Onze focus ligt op het MKB, inclusief starters en ZZP’ers. We zoeken aansluiting bij partijen die er toe doen: ondernemers, onderwijs en overheid. Zo stimuleren we innovatie en groei. Het resultaat is een krachtig platform met kennis, kunde, tools en een netwerk in heel Zuid-Limburg.

Wij willen dat het MKB aansluiting vindt bij programma’s, partijen, organisaties en instanties waar ze écht wat aan hebben.

Flinke stappen vooruit

Het wiel voor de tweede keer uitvinden? Echt niet!

Wij denken anders en zorgen ervoor dat jij als MKB’er flinke stappen vooruit maakt. Dat ondernemers, overheid en onderwijs elkaar beter vinden, ondersteunen en adviseren. We maken kansen zichtbaar. We initiëren en ondersteunen concrete projecten die zonder Broedplaats `3`6`5 moeilijk of niet van de grond komen.

Kortom: Broedplaats `3`6`5 brengt de juiste partijen bij elkaar, schept omstandigheden voor een sneller groeiende lokale economie en reikt je tools aan om als ondernemer nog succesvoller te zijn.

Close
Go top